You are here

 
ขอแจ้งปิดการโดยสารลิฟต์อาคาร 1 เฉพาะชั้น 1 ฝั่งหน่วยนิติเวช

ตั้งแต่วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00-05.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 
ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1 และ ชั้น 2 (Phase 2)

ทางโรงพยาบาลจะมีการปิดพื้นที่ทางเดินส่วนกลางชั้น 1 

 
แจ้งย้ายหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด (8IC)

ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่ที่ หอผู้ป่วย 3IC ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

 
การประชุมผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 
สัปดาห์แห่งการแก้ไขและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมากเพื่อประชาชน ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านก...

 
เชิญบริจาคโลหิตเนื่องจาคโลหิตขาดแคลน

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ขั้น 3

 
ประกาศ แจ้งปิดและย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 5NE ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และแจ้งการย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 5NE เป็นการชั่วคราวไปยังหอผู้ป่วย SDI...

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประกาศ แจ้งย้ายหน่วยตรวจรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

บัดนี้ การปรับปรุงพื้นที่ได้แล้วเสร็จไปบางส่วน ทางหน่วยตรวจรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา จึงขอแจ้งย้ายกลับม...

 
"เปิดครัว สู้โรค" พบกับ 2 เมนูต้านลมหนาว แกงจืดใบกระเพรา และ ไข่หวานน้ำขิง

ชมการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริง ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 11 พ.ย. 58 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ท่...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0