You are here

 
ขอแจ้งงดให้บริการ ตรวจการได้ยินเด็กและผู้ใหญ่

ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. ณ แผนก หู คอ จมูก โซน H ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
แจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร 1

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. ถึง 15 มิถุนายน 2558 เวลา 05.00 น. 

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 38 เรื่อง "ยากันล้ม"

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติก...

 
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 14.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และเวลา 8.00 - 12.00 น. (เสาร์) ณ โ...

 
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (mers-cov)

หากท่านมีอาการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลทันที

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "ง่วงไม่ขับ หลับไม่กรน"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี  โรง...

 
แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0