You are here

 
แจ้งปิดทางเดินภายในอาคาร 1 ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

 

โดยจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตามปกติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เรียนผู้ใช้บริการและบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

จะทำการปิดทางสัญจรส่วนกลางของอาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 จนถึงโครงการปรับปรุงอาคาร 1 จะแล้วเ...

 

กับโครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Rama Channel สัญจรออนทัวร์ TOA

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

 
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

 

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 น. ...

 
เปิดครัวสู้โลก

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2558

 
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดี

สามารถบริจาคได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ฝ่ายการพัสดุและห้องสมุดรามาธิบดี

 
แจ้งงดเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0