You are here

 
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้บริการตรวจ CT/MRI

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด โทร. 0-2201-1251

 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี เปิดให้บริการ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค)

เปิดให้บริการ 07.00-22.00 น. (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2201-1251

 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าสิทธ...

 
บริการรถรับ-ส่ง พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 
เรียน ผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ขอนัดผู้เข้ารับบริการเข้าตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศและตรวจสุขภาพภายในประเทศ เฉพาะวันจันทร์ และ...

 
ขอเชิญผู้รับบริการ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ลงทะเบียนผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป...

 
Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ทุกวัน เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2...

 
ประกาศ ปิดปรับปรุงก่อสร้างลานจอดรถซอยสวนเงิน

ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 
ด่วน COVID-19 Call Center

โดย อาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ไม่ปกปิดข้อมูลประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยของท่านและทุกคน การปกปิดข้อมูลมีโทษทางกฎหมาย

 
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายส่งผลตรวจ  COVID-19 และใบรับรองผลการตรวจ

ทางโทรศัพท์และจะจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0