รับยาที่รามาฯ อย่าลืมถุงผ้ามาด้วยนะคะ

รับยาที่รามาฯ อย่าลืมถุงผ้ามาด้วยนะคะ #RamaNews #คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี #มหาวิทยาลัยมหิดลอ่านต่อ...

ผู้ป่วยจิตเวชข้างถนน ก็มีจิตใจ และรักษาได้

ผู้ป่วยจิตเวช ที่พบอยู่ตามข้างถนน กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคม ที่หลายคนยังคงข้องใจอยู่ในหลาย ๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรืออันตรายจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหน และควรจัดการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ครั้งจึงเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลการรักษอ่านต่อ...