ไขข้อสงสัย ทำไมช่องคลอดถึงมีกลิ่น?

ในผู้หญิงบางรายต้องประสบกับปัญหาช่องคลอดมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ขณะที่ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ว่ากลิ่นเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไร และควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ข้อมูลจากรายการ พบหมอรามา ช่วง Rama Update ช่องคลอดมีกลิ่น เกิดจากสาเหตุอะไร รักษาอย่างไร วันที่ 10 ตุลาคม 2560
อ. พญ.สุวิชา จิตติถาวร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล