Hope EP.15 มะเร็งรังไข่ ตอนต้องสู้ถึงจะชนะ

รคมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการจำเพาะเจาะจง อาจจะมาด้วยอาการแน่นท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย อาการจะคล้ายกับโรคกระเพาะอาหาร มาฟังประสบการณ์จากคนเป็นโรคนี้กันใน Hope ตอน มะเร็งรังไข่ ตอนต้องสู้ถึงจะชนะ

Page 1 of 512345