ลัดคิวหมอ – โรคทั่วไป โรคในผู้สูงอายุ & อาหารและสุขภาพ 21/02/63 l RAMA CHANNEL

พิธีกรหลัก :
อ. พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

หมอรับเชิญ :
ผศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
อายุรแพทย์ด้านโภชนวิทยาคลินิก
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เขียนคำถามมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอในรายการ “ลัดคิวหมอ” ทาง Facebook Live ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. และติดตามชมรายการได้ทาง True Visions42 และ YouTube Rama Channel
——————————————————
ติดตามชมรายการต่าง ๆ ของรามาแชนแนลได้ทาง
Facebook: Rama Channel
YouTube: Rama Channel TV
Website : RamaChannel.tv
True Visions 42
True ID Mobile Application