Tuesday , November 19 2019
Breaking News
Home / Program / พบหมอรามา (page 3)

พบหมอรามา

รายการพบหมอรามา : 27/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update สธ.เตือนระวังแมลงมีพิษ 4 กลุ่มอันตรายถึงขั้นทำให้หายใจไม่สะดวกหรือช็อค ช่วง Big Story วัคซีนไข้เลือดออกเข็มแรกของโลก ช่วง Dr.Tech เก้าอี้ บรรเทาปวด ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ และอ.นพ. ณัฐพร แสงเพชร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่อง ปัญหาเรื่อง กระดูกก้านคอ,ผ่าตัดหน้าท้อง,พากินสัน,เจ็บเอ็นปวด,ไทยรอยด์,ข้อเข่า,SLE,ปวดบั้นท้าย,ขาชา พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 กด 2 ตั้งแต่เวลา …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 26/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update แม่โวย! รพ.ติดฉลากยาผิดลูกกินคาลาไมน์แทน ช่วง Big Story ยาระเบิดพุง ช่วง Checkcase โรคพาร์กินสัน คุณลุง แฉล้ม บัวม่วง ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.พญ. น้ำฝน โพธิชำนาญ ภาควิชารังสีวิทยา และ อ.นพ. ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่อง ฮีทสโตรก, โรคช่องปาก, เอ็กซเรย์เสี่ยงเป็นมะเร็งหรือไม่ พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 25/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update ไทยเสี่ยง ” พิษสุนัขบ้า ” หวนระบาด ช่วง Big Story ทุเรียนพันธุ์หมอนทองสามารถช่วยลดระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลได้จริงหรือไม่ ช่วง Meet the Experts ดวงตา หนึ่งคนให้ สี่คนรับ ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ภาควิชาโสตศอ นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่อง ปัญหาเรื่องผ้าตัดกระดูก,มะเร็งต่อมน้ำลาย,ความดันสูง,เสียงดังในหู,เส้นประสาทหูเสื่อม,ความสูงช้า,เรอ,เนื้องอกประสาท,นิ้วในเนื้อ พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 22/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update วัยรุ่นแห่ใช้ยา ปลุกเซ็กส์ หวังทำรอบ ช่วง Big Story ปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ของวัยรุ่นกับปัญหาสุขภาพจิต ช่วง Star Care เคล็ดลับสุขภาพ ฝ้าย อัษฎาพร เขียวอ่อน ผู้ประกาศข่าว ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ศ.นพ. มาโนช หล่อตระกูลภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่อง คนบุคลิก Introvert, คนชอบเพ้อเป็นโรคจิตหรือไม่ และเรื่องราวของโรคจิตเวชอื่นๆ พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 20/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update ลอกผิวขาว…สวยบนความเสี่ยง ช่วง Big Story การควบคุมสาธารณูปโภคร้านอาหารของไทย ช่วง Dr.Tech เครื่องบริหารกล้ามเนื้อร่างกาย ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ และ ผศ.พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาคอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่องแพ้แมลง-นอนกรน,อาหารเสริม,กรดไหลย้อน,แสบท้องบริเวณสะดือ,ความดันต่ำ,ยาวัณโรค พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 กด 2 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 23.00 น.

Read More »

รายการพบหมอรามา : 19/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update อันตรายจากผลข้างเคียงยาไมเกรน ช่วง Big Story ฝ่ายโภชนาการ ช่วง Check Case ความพยายามที่เห็นผล ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ อ.นพ. พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่อง ตื่นเช้ามาแล้วชอบไอ จาม ทุกวัน พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 กด 2 ตั้งแต่เวลา 07.00 …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 11/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update ต้น ตระการ เข้าผ่าตัดเนื้องอกต่อมน้ำลาย รอลุ้นผลชิ้นเนื้อตรวจเชื้อมะเร็ง ช่วง Big Story ยุทธวิธีป้องกันอุบัติเหตุการเดินทางสงกรานต์ ช่วง Meet the Experts ฤดูร้อน แดดแรง ผิวหนังเสี่ยงภัย ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ และ ผศ.นพ.กิตติกุล ลีละวงศ์ ภ.จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่องปัสสาวะ,ตาแห้ง,ต้อลม,สายตาสั้น,จอประสาทตา,ผิวแห้ง,มะเร็งต่อมน้ำลาย,โรคตา พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 กด …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 08/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update ไอซ์ ปรีชญา’ป่วยลำไส้อักเสบ ‘ฮั่น’เฝ้าข้างเตียงดูแลไม่ห่าง ช่วง Big Story เทรนด์ใหม่แชร์คลิปรักในโซเชียล ช่วง Star Care เคล็ดลับสุขภาพดี หญิง จุฬาลักษณ์ อิสมาโลน นักแสดง โปรดิวเซอร์ ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่องขนาดม่านตาขยาย-ต้อ,ความดัน-ไขมันสูง,ผ่าตัดตา-จอประสาทตาลอกหลุด,กระเพาะปัสสาวะ-ฉี่เป็นเลือด-ทานยาแก้ปวดหลัง,พังผืดตา-เบาหวานขึ้นตา,ลำไส้,จอประสาทตา พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 กด …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 06/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update สาวน้อย 9 ขวบ ฝึกฝนร่างกายแบบทหารจนแข็งแกร่งจนชนะหน่วย SEAL ช่วง Big Story งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วง Dr.Tech “กล่องไม้บำบัดขา” ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวะสถิติ และ อ.พญ.นุชจรินทร์ ศุภกุล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่องการเอ็กซเรย์ พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 กด 2 ตั้งแต่เวลา 07.00 …

Read More »

รายการพบหมอรามา : 05/04/2559

preview_link_พบหมอ-01

พบหมอรามาวันนี้ ช่วง Rama Update ทำความเข้าใจ Sex ในผู้ป่วยผ่าตัดมดลูก ช่วง Big Story สังคมผู้สูงวัยในยุคดิจิตอล ช่วง Check Case “HIV UNCENSORED” ช่วงลัดคิวหมอ พบกับ อ.นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ อ.นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาเรื่องผู้ป่วยเบาหวานเป็นตะคริว,ความดัน,กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง,แผลผ่าตัดตึง,ภูมิแพ้ พบกับเรื่องสุขภาพดีๆ กับรายการพบหมอรามา วาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 17.00 – 19.00 น. ทาง #RamaChannel สำหรับผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ นอกเหนือจากเวลาออกอากาศ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วน นอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่หมายเลข 02-201-1000 กด 2 ตั้งแต่เวลา 07.00 …

Read More »
Free mockups