Saturday , January 18 2020
Breaking News
Home / Uncategory / เกร็ดความรู้ ตอน เมื่อเกิดแผลสด

เกร็ดความรู้ ตอน เมื่อเกิดแผลสด

การออกกำลังกายในปัจจุบันเป็นสิ่งที่นิยมกันมาก แน่นอนต้องเกิดการกระทบกระทั่งกันบ้าง และเมื่อเกิดแผลสด เราควรทำอย่างไร ?

About admin

Check Also

filler8

เกร็ดความรู้ ตอน ประตูหนีบมือ

ประตู เป็นสิ่งใกล้ตัวที่มีทุกบ้าน และทุกสถานที่ หากไม่ระวังอาจเกิดเหตุการณ์ถูกประตูหนีบมือได้ แล้วเราควรทำอย่างไร ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups