Monday , January 27 2020
Breaking News
Home / เรื่องน่ารู้ คู่สุขภาพ / “การแพทย์แผนทางเลือก” เชื่อถือได้แค่ไหน?

“การแพทย์แผนทางเลือก” เชื่อถือได้แค่ไหน?

“การแพทย์แผนทางเลือก” เชื่อถือได้แค่ไหน?

ปัจจุบันมีเรื่องของการแพทย์ทางเลือกออกมามากมาย เช่น การทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนออกจากร่างกาย การทำดีท็อกซ์ และแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนต่างๆ บางเรื่องก็น่าเชื่อถือ บางเรื่องเราก็เกิดข้อสงสัยว่าเป็นไปได้จริงหรือ? มาไขคำตอบของคำถามนี้กัน

อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จริงๆ แล้วการแพทย์แผนทางเลือกนั้นยังไม่มีงานวิจัยที่ชัดเจน หรือถ้ามี งานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะมีระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มีการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเป็นระบบ

ในขณะเดียวกันหากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว การใช้แพทย์แผนทางเลือกบางวิธีก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วย เช่น ถ้าเรามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การรับประทานสมุนไพรบางชนิดจะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงหรือความดันโลหิตขึ้นสูงได้

เพราะฉะนั้นถามว่าเชื่อได้ไหม? ต้องบอกว่า ณ ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่พิสูจน์ได้ หากตัวผู้ป่วยเองจะใช้วิธีของแพทย์แผนทางเลือก ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของตัวผู้ป่วยเองว่าตัวเองมีโรคประจำตัวหรือไม่ และได้ทำการศึกษาแพทย์แผนทางเลือกนั้นๆ ว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและไม่ได้ทำให้โรคประจำตัวของเราเป็นมากขึ้นแล้วหรือยัง

ขอขอบคุณข้อมูลและคำแนะนำจาก : อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา : รายการพบหมอรามา ช่วงลัดคิวหมอ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ออกอากาศทาง True Visions 6 https://youtu.be/VRKvBhM7YaE

About admin

Check Also

13576813_1756110354605191_2265385601167588811_o

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค…

“เป็นไปไม่ได้” ตรวจเลือด 1 หยดรู้ไปเสียทุกโรค… กระแสในโลกออนไลน์ของการตรวจเลือด 1 หยดรู้ทุกโรค หรือตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายด้วยการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์เรียกได้ว่า มาแรงมากๆ แต่มันสามารถทำแล้วตรวจหาโรคสารพัดได้จริงๆ หรือ? หลายคนต่างพากันสงสัย วันนี้ อ.นพ.ศักดา อาจองค์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups