Tuesday , February 25 2020
Breaking News
Home / Program / Rama Teen Share / Rama Teen Share : พบกับน้องตี๋ และน้องโค้ช

Rama Teen Share : พบกับน้องตี๋ และน้องโค้ช

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 รายการรามาทีนแชร์

เวลา 21.30-22.30

รายการรามาทีนแชร์ สเปเชี่ยลสัปดาห์นี้ไปติดตามภาระกิจ

น้องโค้ชกับน้องตี๋

นักเรียนจากโรงเรียนนนทรีวิทยา ที่จะมาทำกิจกรรมจิตอาสาเล่นดนตรีห

าเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ ติดตามได้เสาร์นี้ 21.30 – 22.30 น.

ทางรามาแชนแนล ทรูวิชั่น 50 และ HD 73

About admin_rama

Check Also

ramachannel-logo-new

Rama Teen Share : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups