Thursday , February 27 2020
Breaking News
Home / Program / Rama Teen Share / Rama Teen Share : ประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของน้องป้อง

Rama Teen Share : ประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวของน้องป้อง

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 รายการรามาทีนแชร์

เวลา 21.30-22.30

รายการรามาทีนแชร์สเปเชี่ยลสัปดาห์นี้

พี่หรูหราของเราจะพาไปพูดคุยกับ

น้องป้องซึ่งเคยป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไปฟังประสบการณ์การต่อสู้แล

ะสร้างกําลังใจให้หายจากมะเร็งและจะไปทําจิตอาสาช่วยสอนน้องๆที่ป่วย

พับนกกระดาษ ติดตามได้เสาร์นี้ 14 มิ.ย. สามทุ่มครึ่ง ทางรามาแชนแนล

ทรูวิชั่น 50 และ HD 73

About admin_rama

Check Also

ramachannel-logo-new

Rama Teen Share : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free mockups