ชื่อหนังสือ : มารู้จักโรคเอสแอลอีกันเถอะ

ผู้แต่ง : อ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์

ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 1/2556

ราคา : 55  บาท

ชื่อหนังสือ : ไทรอยด์

ผู้แต่ง : พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง

ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 1/2557

ราคา : 80  บาท

ชื่อหนังสือ : กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ : ปัญหาที่ไม่ควรละเลย

ผู้แต่ง : ศ.นพ.วชิร คชการ

ครั้งที่/ปีที่พิมพ์  : 1/2555

ราคา : 100  บาท

ชื่อหนังสือ : เลือดออกในสมอง

ผู้แต่ง : นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช

ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 1/2556

ราคา : 100  บาท

ชื่อหนังสือ : ไส้เลื่อน

ผู้แต่ง :

ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี และคณะ

ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 1/2557

ราคา : 80  บาท

กิจกรรมภาคประชาชน การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2560 จุฬาฯ -- รามาฯ - ศิริราช (JCMS 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 วันที่ 15 กันยายน 2560