ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แผลในใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา  นั่นเพราะการที่มีแผลในใจ จะทำให้เราสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แผลในใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา  นั่นเพราะการที่มีแผลในใจ จะทำให้เราสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...

ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

แผลในใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา  นั่นเพราะการที่มีแผลในใจ จะทำให้เราสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้

"แท๊บเล็ต" ดาบสองคมที่พ่อแม่ควรจะคิดก่อนซื้อให้ลูก

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแม่อาจลังเลใจว่าควรซื้อให้หรือไม่...

คลิกที่ชื่อข้างบนนี้ เพื่อเข้าทดสอบและตรวจดูคะแนนได้