You are here

ความรู้เพื่อประชาชน

ประกอบไปด้วย 2 ข้อ คือ ดูแลตัวเอง และนึกถึงผู้อื่น

เด็กและวัยรุ่นที่หนีออกจากบ้านแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่
1.หนีออกจากบ้าน เพื่อหาสุข และ 2.หนีออกจากบ้าน เพื่อหวังจะพ้นทุกข์

ความภาคภูมิใจในตัวเองของขนุนแผ่ขยายจากจุดหนึ่งไปยังอีกหลายๆ จุด
นี่คือความสุขของขนุน ความสุขที่ได้ทำสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกว่าตนเองมีคุณ...

จริงหรือไม่ที่วัยรุ่นตื่นยากและหลับในชั้นเรียน เกิดจากความขี้เกียจ ไม่ใส่ใจ เกเร ฯลฯ

ทำไมหลายต่อหลายครั้งเราไม่สามารถลงมือทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำได้ มารู้จักกับสาเหตุหลักของการผัดวันประกันพรุ่งกัน

การเลือกวิธีบันทึก เชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลเหล่าน...

เด็กดีขึ้น และ พัฒนาได้ ด้วยความเข้าใจ
เพราะ ทุกคนล้วนมีดีในแบบของตัวเองอยู่

เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาท ทำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ หรือเปล่งเสียงซ้ำๆ

อดีตเป็นอดีต มันสำคัญ แต่มันเกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว 
คุณเรียนรู้จากมันและใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเมตตาต่อตนเอง ผู...

เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมความต้องการของตนเอง ต่อไปย่อมลำบากเวลาต้องควบคุมตนเอง
เพราะความรู้สึกมั่นคงในตัวจะ...

เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำจิตบำบัด เน้นการปรับเปลี่ยนดูแลแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยทั่วไปผู้รับการบำบัดมักจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคู่สมร...

ข้อคิดดีๆ จาก ภาพยนตร์ญี่ปุ่น  เรื่อง ถ้าแมวตัวนั้นหายไปจากโลกนี้  (If cats disappeared from the world)
 ...

ในวรรณกรรม 3 ก๊ก ทุกเวอร์ชั่น
โจโฉ เล่าปี่ และ ซุนกวน
เป็นผู้นำที่ครองใจคนได้มากที่สุด
...

บางทีคนเรามักเข้าใจผิดว่า
คนที่เข้มแข็งต้องไม่ร้องไห้ 
แต่... 
ในบางครั้ง ...

ข้อคิดจาก ภาพยนตร์ การ์ตูน เรื่องกังฟูแพนด้า ภาค 1:) (เปิดเผย เนื้อหาบางส่วน)
ในภาพยนตร์ เสือสาว ไท่เกร็ส เล่าถึงชีวิตตนเองวัยเด็...

ปัญหาการติดอินเทอร์เน็ต-เกมเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบันโดยพบได้ถึงร้อยละ 15 ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบหลายๆ ด้านทั้ง...

ผู้ใหญ่อย่างเราอาจพบว่าบางครั้งการพูดความจริงก็ไม่ง่ายเอาเสียเลย ถ้าเราลองถามตัวเองลึกๆ ว่าเพราะอะไรเราถึงไม่บอกความจริง เราอาจจะพบว่าเรากลัวค...

เด็กเป็นโรคนี้ได้ด้วยหรือ?

ได้ .... โดยสถิติผู้ใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะบอกว่าตนเองมีอาการมาบ้างตั้งแต่เด็กเกือบร้อยละ 60 จ...

ลูกจะแย่ไหม ... ทนอยู่ต่อเพื่อลูกดีไหม?

·       เด็กที่เติบโตมา...

การนอนเป็นอาหารสมอง เพราะการนอนจะช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อน สร้างภูมิต้านทานโรค สดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดี คิดอ่านอะไรได้หลักแหลม จดจำสิ่งต่างๆ ที่เ...

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) เริ่มต้นมาจากแนวคิดของ Howard Gardner ที่เชื่อว่าความฉลาดของคนมีหลายด้าน ซึ่งต่างจากความเชื...

ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาก และคงจะมากขึ้นตามลำดับในวันข้างหน้า สุขภาพกายของเด็กไทยก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตามไปด้วย จากความสามารถของ...

วัยนี้มีพัฒนาการต่อจากวัยทารกเริ่มจากอายุ 2-5 ปี ระยะนี้เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง ของบุคลิกภาพมากที่สุด เช่นต้องการเป็นตัวของ ตัวเองค่อ...
ผู้ปกครองมักเป็นคนแรกทีมองเห็นปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเด็กของเขา และจากการที่ผู้ปกครองเป็นห่วงมากขึ้น ร่วมกับการที่บุคคลภายนอก เช่น ครู เริ่...

Pages