ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
     ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลจบใหม่มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2562

เรื่อง แจ้งผลการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ช่วยพยาบาลที่รับเข้าปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

ประกาศองค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้ช่วยพยาบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์...

ขอแจ้งผลการสัมภาษณ์พยาบาลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตามที่ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สัมภาษณ์พยาบาลภายนอก จ...

 

ทีมบริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯพว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561 และมอ...

พว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับหอผู้ป่วยโรคทั่วไปในเด็กเล็ก (เด็ก5) เมื่อวันที...

 
QSMC A-one*2

โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอ QSMC รุ่นที่2 ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560 ผ่านพ้นไปด้วยความสดใส

 

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ 2560 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดินขบวนบุปผช...

เนื่องด้วยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับปรุงรายวิชาการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร หลักสูตรพยาบาลศาสตร...
 

พิธีมอบขีดผู้บริหารการพยาบาล

งานสังสรรค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 “ Colorful Party Happy CNMI”

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)
เรื่องเล่านี้ได้รับการอนุญาตจาก "คุณชัยรัตน์ กลมกล่อม" ให้เผยแพร่ได้ โดยผ่านการเล่าเรื...
Edit Here...
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)