ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
 

ขอเชิญร่วมงาน 20 ธันวานี้พบ Function ใหม่ Checkin กับ RamaApp

 

ประชุมอนุกรรมการสารสนเทศ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

Admin Meeting 28 กันยายน 2560

 

งานเกษียณ 8 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 15.00 น.

 

 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงานว...

 
กิจกรรมสองมือหนึ่งใจให้ผู้ป่วย

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ นำโดยคุณวาธินี คัชมาตย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมจัด กิจก...

 

องค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารการพยาบาล คณ...

 

วันพยาบาลสากล เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสาก...

 
ตักบาตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทำบุญใส่บาตร วันที่ 27 ธ.ค. 2556

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)