ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
 

องค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการในการพิจ...

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณนัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง

ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ก.พ.ร.) (ระดับดี ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป...

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชระกรพจน์ ศรีประสาร

ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2559

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์

ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับดี ประเภท รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)...

 

แสดงความยินดีกับบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเ...

 

แสดงความยินดีกับบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลข้าราชการ...

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)