ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
 

ทีมบริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯพว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ทำบุญต...

 

พว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับหอ...

 

ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยา...

 
กิจกรรมต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ประจำปี 2560

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ประจำปี 2560 ในสังกัด โดย หัวหน้าฝ่ายกา...

 

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีพว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุลและทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลร่วมแสดง...

 

ขอแสดงความยินดีแก่ พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานด...

 

งานสงกรานต์ขบวนรถบุปผชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธ...

 

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ ที่ได้รับ ข้าราชก...

 
เสนอผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560

การนำเสนอผลการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2559 น...

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)