ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย 9 หน่วยงานและหน่วยงานย่อยต่างๆ โดยการดำเนินงานเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและองค์กรบริหารการพยาบาล
ผลงานต่างๆ
1. CQI รางวัลรองชนะเลิศมหกรรมคุณภาพคณะฯ ครั้งที่ 20 ละนำเสนอผลงาน Mahidol Quality Fair 2016 เรื่อง “ Reducing Unplanned Extubation in PICU ” โดยพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (PICU)
2. Innovation “เตียงอบอุ่นรัก” นำเสนอผลงานระดับประเทศ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2559 ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดย พว.นิตยา ปรีชายุทธ
3. นำเสนอผลงานในระดับต่างประเทศ ในงาน the 5th Singapore Pediatric & Perinatal Congress เรื่อง “Comparison of Hand-made Valve Spacers Vs. Aerochamber in Asthmatic Chidren” โดย พว.เกษณี ไชยคำมิ่ง

 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)