ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

หน่วยงานภายในฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

  1. หน่วยบำบัดระยะสั้น
  2. หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน
  3. หน่วยหัตถการเฉพาะทาง
  4. หน่วยประสานด้านการรักษาพยาบาล
  5. หน่วยบริการให้สารน้ำทางหลอดเลือด
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)