ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

“ภาวะซึมเศร้า” การดูแลด้วยความเข้าใจ ป้องกันไม่ไห้ฆ่าตัวตายและเสียชีวิต

Date Event: 
Wednesday, 15 August, 2018
Meeting Manager: 
งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
Note: 
Inservice

รายชื่อผู้ที่เข้าอบรม

นางสาว ปาริชาติ พรสวัสดิ์ชัย

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)