ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ขอแสดงความยินดีกับคุณนัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นาง นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ก.พ.ร.)
(ระดับดี ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ)
 
 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)