ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ขอแสดงความยินดีกับคุณอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
(ระดับดี ประเภท รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
 
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)