ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชระกรพจน์ ศรีประสาร

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายพัชระกรพจน์ ศรีประสาร ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2559
 
 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)