ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
ข่าวสารน่ารู้ ฝ่ายการพยาบาล
NEWS  

You are here

Calendar

 

ขอเชิญร่วมงาน 20 ธันวานี้พบ Function ใหม่ Checkin กับ RamaApp

 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สัมภาษณ์ผู้ช่วยพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 27...

 

ประชุมอนุกรรมการสารสนเทศ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

Admin Meeting 28 กันยายน 2560

 

งานเกษียณ 8 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 15.00 น.

 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแจ้งผลการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล เมื่อวันที่ 11 ก...

 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแจ้งผลการสัมภาษณ์พยาบาลภายนอกสถาบันรับเข้าปฏิบัติงาน ต...

 

 

ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดงานว...

 
กิจกรรมสองมือหนึ่งใจให้ผู้ป่วย

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ นำโดยคุณวาธินี คัชมาตย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯ ร่วมจัด กิจก...

 

องค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารการพยาบาล คณ...

 

ตามที่ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้สัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ เพื่อฝึกปฏิบั...

 

องค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการในการพิจ...

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ได้มีพิธีมอบขีดผู้บริหารพยาบาล ของทุกฝ่ายการพยาบาล...

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณนัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง

ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ก.พ.ร.) (ระดับดี ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป...

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชระกรพจน์ ศรีประสาร

ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2559

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์

ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับดี ประเภท รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)...

 

วันพยาบาลสากล เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสาก...

 

แสดงความยินดีกับบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเ...

 

แสดงความยินดีกับบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลข้าราชการ...

 
MU Brand Ambassador

แสดงความยินดีกับบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแ...

 
ตักบาตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทำบุญใส่บาตร วันที่ 27 ธ.ค. 2556

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมหรือคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน

Pages

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)