ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

วันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันสงกรานต์ ประจำปี 2560
วันสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันสงกรานต์ ประจำปี 2560
วันสงกรานต์ ประจำปี 2560
 
งานสงกรานต์ขบวนรถบุปผชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี พว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล  และทีมบริหารนำขบวนรถบุปผชาติไปตามหอผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรได้ร่วมสรงน้ำพระ
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)