ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

กิจกรรมต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ประจำปี 2560

 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ประจำปี 2560 ในสังกัด โดย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี พว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล และทีมบริหารฝ่ายการพยาบาล ฯ ร่วมต้อนรับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรวมพลังเพื่อโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)