ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ร่วมแสดงความยินดีกับหอผู้ป่วยโรคทั่วไปในเด็กเล็ก (เด็ก5)

 
พว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับหอผู้ป่วยโรคทั่วไปในเด็กเล็ก (เด็ก5) เมื่อวันที่ 8ธันวาคม2560ภายหลังการปรับปรุง

 

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)