ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2561
 
ทีมบริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฯพว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561 และมอบของขวัญให้กับหน่วยงานในสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)