ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
สงกรานต์ 2560
 
     ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ร่วมจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ 2560 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดินขบวนบุปผชาติสรงน้ำพระ ให้แก่บุคลากรและผู้ป่วย และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณี      
วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)