ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
"RAMATHIBODI PHARMACY MEETING 2016 READY FOR 4th RE-ACCREDITATION"

ดูเนื้อหากิจกรรม

สาระน่ารู้