Ramathibodi Excellence Center for Organ Transplantation
TH | EN
| Call center  02-201-1661-2

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องมือแพทย์


Laparoscopic and Robot

• นวัตกรรมการผ่าตัดส่องกล้อง โดยเจาะรูขนาดเล็กผ่านทางหน้าท้อง
• นวัตกรรมการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
" แผลเล็ก หายเร็ว ฟื้นตัวเร็ว "

บรรยากาศภายในคลีนิก


บรรยากาศภายในห้องพักผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ


อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ
ค่าห้อง / วัน 3,500
ค่าบริการพยาบาล / วัน 1,000
ค่าบริการโรงพยาบาล / วัน 500
รวมค่าห้องและค่าบริการ / วัน 5,000