Ramathibodi Excellence Center for Organ Transplantation
TH | EN
| Call center  02-201-1661-2

ข่าวสาร และกิจกรรม

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

ขอแสดงความยินดีในการปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดจากผู้บริจาคที่มีชีวิตได้สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาล

 ขอแสดงความยินดี  กับความสำเร็จของทีมปลูกถ่ายไต ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิ

ภาพกิจกรรมบุญที่ยิ่งใหญ่ @การบริจาคอวัยวะและดวงตา

ภาพกิจกรรมบุญที่ยิ่งใหญ่ @การบริจาคอวัยวะและดวงตา เมื่อวันศุกร์ที่ 18   ธันวาคม  &nb

โรงพยาบาลรามคำแหงเข้าศึกษาดูงานด้านการปลูกถ่ายไต

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ภายใต้ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให

บุญที่ยิ่งใหญ่ @การบริจาคอวัยวะและดวงตา

บุญที่ยิ่งใหญ่ @การบริจาคอวัยวะและดวงตา วันศุกร์ที่ 18   ธันวาคม   2563 ณ 

ผู้ป่วยปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สู่ลูกรายแรกของประเทศไทย

เมื่ออายุครบ 1 เดือน มาหาหมอรักษาท่อน้ำดี หลังการผ่าตัดพบว่าตับแข็ง หมอรามาฯ กำลังศึกษาเรื่องการปลูก

Next page