ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

๕ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
กิจกรรมภาควิชา (ดูทั้งหมด)

ขอเชิญบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563" ในวันศุกร์ที...
มุทิตาจิต แด่ นางสาวพัชรา เรืองผิว พนักงานกายภาพบำบัด ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562  ณ โรงเเรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา...
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562  ณ  อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ  จ.เพชรบุรี...
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (泰國道德善堂) มอบเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Therapy Movemen...
นาวาเอกหญิงอาภา รังคสิริ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพภากร รังคสิริ ในนามของ พลเรือตรีเสถียร รังคสิริ มอบเครื...
แสดงความยินดี / ยินดีต้อนรับ (ดูทั้งหมด)
ยินดีต้อนรับ นางสาวปัณณ์ชญา ทำดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  นางสาวสญานี หนอสีหา ผู้ช่วยพยาบาล และ นาง...
นางสาวไพจิตร ปกินำหัง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ระดับ ส.2  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 25...
ยินดีต้อนรับ พญ.จิตเกษม คามเกตุ  พญ.พลอยสิรินทร์ ราษฎร์อาศัย  พญ.สกุลรัตน์ สาริกิจ  พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุต...
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.ชุติมณฑน์ ปัญญาภรบดี อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562
ยินดีต้อนรับ นายปรีชา เณรพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  นายวีราทร ทรงกิจ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  เ...
ยินดีต้อนรับ นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น นักสังคมสงเคราะห์ และ นางสาววริษฐา วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยพยาบาล เริ่มปฏิบั...
สาระน่ารู้ (ดูทั้งหมด)