ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

งานประชุมวิชาการรามาธิบดี วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 เรื่อง Application of protheses and orthoses in common clinical pr...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 12 ธันวาคม  2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื...
รายการ...พบหมอรามา “อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน”กับ"การช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วย" วันพฤหัสบดี...
ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
กิจกรรมภาควิชา (ดูทั้งหมด)

อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์  ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ และ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร...
กิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ อาค...
อ.พญ.พิมพ์ชนก สุขสมพร ประธานทีมนำทางคลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาส...
อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย แพทย์ประจำบ้า...
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  จัดการประชุม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
ขอเชิญบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ในวันศุกร์ที่ 4 ม...
แสดงความยินดี / ยินดีต้อนรับ (ดูทั้งหมด)
ยินดีต้อนรับ ก.บ.พิมพ์ธิดา วุฒิกิตติ์กานต์กูร นักกิจกรรมบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 ธันวาคม 2561 และ...
ยินดีต้อนรับ กภ.ตรีรัตน์ ชั่งจิตเสถียร นักกายภาพบำบัด  กภ.กัญญาพัชร ราชิวงศ์ นักกายภาพบำบัด และ...
ยินดีต้อนรับ นายสุทธินันท์ โชติรสสุคนธ์ นักกายอุปกรณ์  นายเทอดพงษ์ ขุนพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ นางสา...
ยินดีต้อนรับ กภ.ปรางค์ทิพย์ มีนาภา นักกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 กันยายน 2561 กภ.นิธิวดี เนรัญชร นักก...
นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธ...
ยินดีต้อนรับ นายกฤษฎา กระจ่างวุฒิชัย และ นางสาวเกศินี เกิดโถ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 16 กรกฎาคม 2561
สาระน่ารู้ (ดูทั้งหมด)