ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

งานประชุมวิชาการรามาธิบดี วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 เรื่อง Application of protheses and orthoses in common clinical pr...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันจันทร์ที่ 28 มกราคม  2562 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภ...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม  2562 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 12 ธันวาคม  2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื...
รายการ...พบหมอรามา “อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน”กับ"การช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วย" วันพฤหัสบดี...
ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
กิจกรรมภาควิชา (ดูทั้งหมด)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงฉัฐยา จิตประไพ เนื่องใ...
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดโครงการให้ความรู้ประชาชน เรื่อง ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ...
ขอเชิญรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงฉัฐยา จิตประไพ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕...
อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน” วันที่ 1 มีนาคม 2562...
กิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพั...
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ้น...
แสดงความยินดี / ยินดีต้อนรับ (ดูทั้งหมด)
ยินดีต้อนรับ นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น นักสังคมสงเคราะห์ และ นางสาววริษฐา วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยพยาบาล เริ่มปฏิบั...
ผศ.พญ.ศิวพร วงศ์พิพัฒน์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561...
นายโยษิตา เขียวงามดี  ดำรงตำแหน่ง พนักงานกายภาพบำบัด ระดับ ส.2  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562
ยินดีต้อนรับ ก.บ.พิมพ์ธิดา วุฒิกิตติ์กานต์กูร นักกิจกรรมบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 ธันวาคม 2561 และ...
ยินดีต้อนรับ กภ.ตรีรัตน์ ชั่งจิตเสถียร นักกายภาพบำบัด  กภ.กัญญาพัชร ราชิวงศ์ นักกายภาพบำบัด และ...
ยินดีต้อนรับ นายสุทธินันท์ โชติรสสุคนธ์ นักกายอุปกรณ์  นายเทอดพงษ์ ขุนพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ นางสา...
สาระน่ารู้ (ดูทั้งหมด)