ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

งานประชุมวิชาการรามาธิบดี วันที่ 7-8 มีนาคม 2562 เรื่อง Application of protheses and orthoses in common clinical pr...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันจันทร์ที่ 28 มกราคม  2562 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภ...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม  2562 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 12 ธันวาคม  2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื...
รายการ...พบหมอรามา “อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน”กับ"การช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วย" วันพฤหัสบดี...
ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
กิจกรรมภาควิชา (ดูทั้งหมด)

กิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพั...
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ้น...
โดย อ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม...
Dr.Takayuki Mori, MD. อาจารย์แพทย์ และ clinical fellowship ด้าน neurological rehabilitation จาก Rehabilitation Medi...
อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์  ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ และ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร...
กิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ อาค...
แสดงความยินดี / ยินดีต้อนรับ (ดูทั้งหมด)
นายโยษิตา เขียวงามดี  ดำรงตำแหน่ง พนักงานกายภาพบำบัด ระดับ ส.2  ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562
ยินดีต้อนรับ ก.บ.พิมพ์ธิดา วุฒิกิตติ์กานต์กูร นักกิจกรรมบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 ธันวาคม 2561 และ...
ยินดีต้อนรับ กภ.ตรีรัตน์ ชั่งจิตเสถียร นักกายภาพบำบัด  กภ.กัญญาพัชร ราชิวงศ์ นักกายภาพบำบัด และ...
ยินดีต้อนรับ นายสุทธินันท์ โชติรสสุคนธ์ นักกายอุปกรณ์  นายเทอดพงษ์ ขุนพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ นางสา...
ยินดีต้อนรับ กภ.ปรางค์ทิพย์ มีนาภา นักกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 กันยายน 2561 กภ.นิธิวดี เนรัญชร นักก...
นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธ...
สาระน่ารู้ (ดูทั้งหมด)