ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้น...
ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนการสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ลัดคิ...
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "RAMA Health...
กิจกรรมภาควิชา (ดูทั้งหมด)

อ.พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ฝึกอบรม ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Geriatric Rehabilitation) ณ Tohoku University...
ก.บ.กาญจนา โสมดี ฝึกอบรม ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (Rahabilitation in Swallowing disorder)  ณ Fac...
เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจและระบบประสาท ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 3
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันอังคารที่ 18 ก...
อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ และ นายนฤดล บาทาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ "วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย...
กภ.รุ่งทิพย์ สินิทธานนท์  ฝึกอบรม ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (Geriatric Rehabilitation) ณ Tohoku...
แสดงความยินดี / ยินดีต้อนรับ (ดูทั้งหมด)
ยินดีต้อนรับ นายสุทธินันท์ โชติรสสุคนธ์ นักกายอุปกรณ์  นายเทอดพงษ์ ขุนพัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ นางสา...
ยินดีต้อนรับ กภ.ปรางค์ทิพย์ มีนาภา นักกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 17 กันยายน 2561 กภ.นิธิวดี เนรัญชร นักก...
นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์ ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธ...
ยินดีต้อนรับ นายกฤษฎา กระจ่างวุฒิชัย และ นางสาวเกศินี เกิดโถ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด เริ่มปฏิบัติงาน 16 กรกฎาคม 2561
ยินดีต้อนรับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 9 กรกฎาคม 2561
นายปริทัศน์ รัตนะวรรณาภรณ์  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขา การบริหารงานทั่วไป ตั้งแ...
สาระน่ารู้ (ดูทั้งหมด)