อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เเด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 28...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2562
 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับห...

ดูเนื้อหากิจกรรมภาควิชา

แสดงความยินดี/ยินดีต้อนรับ

 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู) คณะแพทย...
 
ยินดีต้อนรับ พญ.สุจิรัตน์ รุ่งรักษาธรรม  พญ.รัชต์จันทร์ เจรียงประเสริฐ  นพ.จิตภาณุ ญาณกิตติพิพัฒน์ ...
 
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ท...
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COVID-19 โดย อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...