ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

๕ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
กิจกรรมภาควิชา (ดูทั้งหมด)

กิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัต...
อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย แพทย์ประจำบ้า...
ขอเชิญบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563" ในวันศุกร์ที...
มุทิตาจิต แด่ นางสาวพัชรา เรืองผิว พนักงานกายภาพบำบัด ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562  ณ โรงเเรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา...
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562  ณ  อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ  จ.เพชรบุรี...
แสดงความยินดี / ยินดีต้อนรับ (ดูทั้งหมด)
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้...
ยินดีต้อนรับ นางสาวปัณณ์ชญา ทำดี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  นางสาวสญานี หนอสีหา ผู้ช่วยพยาบาล และ นาง...
นางสาวไพจิตร ปกินำหัง  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ระดับ ส.2  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 25...
ยินดีต้อนรับ พญ.จิตเกษม คามเกตุ  พญ.พลอยสิรินทร์ ราษฎร์อาศัย  พญ.สกุลรัตน์ สาริกิจ  พญ.ปรีย์ชนัน โตวณะบุต...
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.ชุติมณฑน์ ปัญญาภรบดี อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 8 กรกฎาคม 2562
ยินดีต้อนรับ นายปรีชา เณรพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  นายวีราทร ทรงกิจ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด  เ...
สาระน่ารู้ (ดูทั้งหมด)