กิจกรรมภาควิชา
EVENT 

You are here

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับห...
อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน” วันศุกร์ที่ 7 กุม...
กิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัต...
อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย แพทย์ประจำบ้า...
ขอเชิญบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563" ในวันศุกร์ที...
มุทิตาจิต แด่ นางสาวพัชรา เรืองผิว พนักงานกายภาพบำบัด ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562  ณ โรงเเรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา...
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562  ณ  อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ  จ.เพชรบุรี...
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (泰國道德善堂) มอบเครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Therapy Movemen...
นาวาเอกหญิงอาภา รังคสิริ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพภากร รังคสิริ ในนามของ พลเรือตรีเสถียร รังคสิริ มอบเครื...
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2562
อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์  ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ และ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร...
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตามเกณฑ์ WORLD FEDERATION FO...
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงฉัฐยา จิตประไพ เนื่องใ...
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดโครงการให้ความรู้ประชาชน เรื่อง ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ...
ขอเชิญรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงฉัฐยา จิตประไพ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕...
อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน” วันที่ 1 มีนาคม 2562...
กิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากร วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพั...
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ้น...
โดย อ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม...
Dr.Takayuki Mori, MD. อาจารย์แพทย์ และ clinical fellowship ด้าน neurological rehabilitation จาก Rehabilitation Medi...

Pages