You are here

การศึกษา

 

 

การศึกษาหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)

 

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ใบสรุปการแก้ไขหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2  
     

                         

 

 

การศึกษาระดับปริญญา (นักศึกษาแพทย์)

       

Course syllabus ทักษะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5