You are here

รายการ...พบหมอรามา (OFFICE สะกิดรักษ์ ตอนที่ 10 โรควิตกกังวล (ช่วงที่ 3)

 

รายการ "พบหมอรามา"

 

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา  รุ่งใสวัฒนา   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ช่วง OFFICE สะกิดรักษ์ ตอนที่ 3 โรคนิ้วล็อค (ช่วงที่ 3)" ทางช่อง RAMA CHANNEL true visions 42