You are here

รายการ...พบหมอรามา (OFFICE สะกิดรักษ์ ตอนที่ 12 โรคซึมเศร้า (ช่วงที่ 3)

 

รายการ "พบหมอรามา"

 

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา  รุ่งใสวัฒนา   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ช่วง OFFICE สะกิดรักษ์ ตอนที่ 12 โรคซึมเศร้า (ช่วงที่ 3)" ทางช่อง RAMA CHANNEL true visions 42