You are here

รายการ...พบหมอรามา (กล้ามเนื้อ แขน-ขา อ่อนแรง บริหารร่างกายอย่างไร : Rama Health Talk)

 

รายการ "พบหมอรามา"

 

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 พบกับ อ.นพ.เตชิต  จิระวิชิตชัย   ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในพบหมอรามาฯ : กล้ามเนื้อ แขน-ขา อ่อนแรง บริหารร่างกายอย่างไร : Rama Health Talk ทางช่อง RAMA CHANNEL true visions 42