ข่าวประชาสัมพันธ์
ANNOUNCEMENT 

You are here

๒๔ กันยายน วันมหิดล

#วันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
(กรมหลวงสงขลานครินทร์) 
พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า
#พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย