มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม
 

ขอเชิญร่วมงานวันวิจัยและเปิดบ้านทันตฯ มหิดล