ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

งานบริหารความเสี่ยงมีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 อัตรา 

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์  ที่รับการสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2558

งานบริหารความเสี่ยงกำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ที่รับการสัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง  ในวันที่ 18  ธันวาคม 2557

ดำเนินการสอบข้อเขียนทั่วไปและข้อสอบเฉพาะทางนักบริหารความเสี่ยง  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

 

งานบริหารความเสี่ยงมีความประสงค์รับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 อัตรา