ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ฉบับล่าสุด

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้หน่วยงานสามารถศึกษาข้อมูลด้านความเสี่ยง

พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการประเมินและติดตามความเสี่ยงได้จากเว็บไซต์

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยง