ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)   

You are here

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-2 กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่  15...

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากที่นี่

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ปีงบประมาณ 2558 เสร็จสิ้นแล้ว

 

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

...

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาส 3-4 กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่ 26 มิถุนายน...

Pages