ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

รายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ต.นักบริหารความเสี่ยง

 

 

ตามที่งานบริหารความเสี่ยงได้เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง และมีผู้มาสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

ในการนี้งานบริหารความเสี่ยงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์ คือ

                   

         นางสาวกฤติยา      เลิศล้ำ