ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

รับสมัครงาน ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานบริหารความเสี่ยงกำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้

 

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. มีความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียนพอใช้ได้

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsolf word /excel/ power point / SPSS

   และอุปกรณ์สำนักงานได้

5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่างๆได้

 

 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Excel      
  • สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
  • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
  • สอบข้อเขียนแบบทดสอบบุคลิกภาพ
  • สอบสอบสัมภาษณ์

 

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 6

หรืองานบริหารความเสี่ยง อาคารเรียนรวม ชั้น 6 โทร 02-201-0063

ปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2558