ข่าวสมัครงาน  (ดูทั้งหมด)  

 

You are here

รับสมัครงาน ตน.นักบริหารความเสี่ยง

 

งานบริหารความเสี่ยงกำลังเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 อัตรา  

คุณสมบัติมีดังต่อไปนี้

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาต้องผ่านงานด้านการบริหาความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน หรือการพัฒนาคุณภาพงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือปริญญาโททุกสาขาวิชาไม่ต้องมีประสบการณ์

3. มีความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsolf word /excel/ power point / SPSS  และอุปกรณ์สำนักงานได้

5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล หน่วยงานต่างๆได้

 

 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

  • สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และ Excel      
  • สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
  • สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
  • สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง
  • สอบข้อเขียนแบบทดสอบบุคลิกภาพ
  • สอบสอบสัมภาษณ์

 

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 6

หรืองานบริหารความเสี่ยง อาคารเรียนรวม ชั้น 6 โทร 02-201-0063