ภาพกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)                                                                                                          

 

You are here

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพื้นที่ (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท

 

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของพื้นที่ (Business Continuity Plan: BCP) พื้นที่พญาไท
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี