ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
แจ้งกำหนดการ-จุดจอดรถ-ปิดการจราจรภายใน
งานเดิน - วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ปิดการจราจร
วันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 12.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น.
รับเสื้อและBIB งานเดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
วันที่ 9 - 12 พ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันที่ 13 พ.ค. 2561 ก่อนเวลา 04.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ปิดรับสมัครทาง Online
ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ข้อมูลสำหรับในการชำระเงินค่าสมัคร
ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร ผ่าน Mobile Phone และผ่านระบบ Internet Banking 
ปิดรับสมัคร Walk-in เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว
ยังสามารถสมัครทาง Online ได้วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทาง med.mahidol.ac.th/running
รับเสื้อและBIB
รับเสื้อและBIB วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก