กลับมาแล้ว รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน

"งานเดิน - วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561


yes ปิดรับสมัคร Walk-in yes

เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว
ยังสามารถสมัครทาง Online
ได้วันที่ 17 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

(จนกว่าจะเต็ม)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ปิดรับสมัครทาง Online
ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ข้อมูลสำหรับในการชำระเงินค่าสมัคร
ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร ผ่าน Mobile Phone และผ่านระบบ Internet Banking 
ปิดรับสมัคร Walk-in เนื่องจากมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว
ยังสามารถสมัครทาง Online ได้วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทาง med.mahidol.ac.th/running
รับเสื้อและBIB
รับเสื้อและBIB วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก
สมัครวิ่งด้วยตนเอง
วันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก
กลับมาอีกครั้ง รามาธิบดีชวนวิ่งด้วยกัน "งานเดิน - วิ่ง RAMATHIBODI 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ