You are here

แผนที่เส้นทางการเดิน-วิ่ง

กำหนดการงาน เดิน-วิ่ง 54 ปี รามาธิบดี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และแผนที่สิ่งอำนวยความสะดวก
เส้นทางวิ่ง ระยะทาง 11.8 กม. และเส้นทางเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.55 กม.
 

ท่านสามารถดูภาพขยายโดยการคลิกที่รูป